Projemiz Hakkında Bilgi

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğününün ” Tüketimden Üretime, Hayallerden Bilime Koşalım, Haydi Kastamonu! ” adlı projesi TÜBİTAK 4007 Programında başarılı bulundu.

KASTAMONU-Proje Başlığı:Tüketimden Üretime, Hayallerden Bilime Koşalım, Haydi Kastamonu!
Proje Özeti:
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Belediyesi işbirliği ile yürütülmesi planlanan “Tüketimden Üretime, Hayallerden Bilime Koşalım, Haydi Kastamonu! “ adlı bilim şenliğimizin amacı; bilimsel bilgiyi eğlenceli, pratik, katılımcı ve deneysel olarak tüm halkımıza hitap edecek şekilde ulaştırarak bilimi sevdirmektir.
Etkinlik alanında oluşturulacak atölye çadırlarında ilgi çekici deneyler, etkinlikler, söyleşiler, bilimsel şov ve gösteriler, gökyüzü gözlemleri, planetaryum, sanatsal etkinlikler, yarışmalar bu amaca hizmet edecektir. Planlanan etkinlikler hedef kitlenin seviyesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.Hedef kitlemiz merkez ilçe merkez ve köy okulları ile diğer ilçelerde öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmakla birlikte 7´den 70´e tüm Kastamonu halkıdır. Yapılacak olan etkinliklerle toplumun tüm kesimi buluşturularak toplum ile bilim arasında bir bağ kurulacaktır. Yaparak-yaşayarak öğrenme sağlanması, disiplinler arası ilişki kurulması, bilimsel ve teknolojik bir bakış açısı geliştirilmesi, bunları yaparken de farklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, katılımcıların hayal gücü ve el becerilerinin gelişmesine katkı sağlama, başkalarına saygı, yardımlaşma, paylaşımda bulunma gibi temel değerleri de kazanmaları hedeflenmektedir. 21 yy. becerilerini kazandırmak adına öğrencilerin zihninde ´Yapabilirim´ fikri aşılanmaya çalışılacaktır. Endüstri 4.0 denilen çağımızda kendi robotunu kodlayabilen, 3 boyutlu yazıcılarla kendi oyuncağını kendi yapabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
Şenliğimizde robotik kodlama, atık malzemelerden yeni malzemeler üretme, 3 boyutlu yazıcılarla modellemelerin yanı sıra bilime karşı ilgi uyandıracak görsel deneyler de mevcuttur. Kastamonu ili çevresinde ilk olma özelliği barındıracak etkinliğimiz bölgede bilime olan ilgiyi artıracaktır
TÜBİTAK 4007 Kastamonu Bilim Şenliği ile çeşitli bilim dallarında uzman bilim insanları ile katılımcıların gerçekleştireceği söyleşilerin bilime, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunması sağlanacaktır.,

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *